"บริการขนส่งระหว่างประเทศ"

BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากเครือข่าย
ทั่วทุกมุมโลกและการทำงานผ่าน
ทุกเส้นทาง ทั้งทางอากาศ
และทางทะเล

สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลา

สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า

ความปลอดภัย

มีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

SERVICES

ขนส่งทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเต็มตู้ (FCL) และการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่เต็มตู้ (LCL)

LEARN MORE

ขนส่งทางอากาศ

ขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่งออกและนำเข้า เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

LEARN MORE

ขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนส่งระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก และ นำเข้า

LEARN MORE

ยืนเรื่องเดินเอกสาร

การทำหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองสินค้า เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนการส่งออก

LEARN MORE

ผ่านพิธีการศุลกากร

บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้า ของกรมศุลกากร

LEARN MORE

การฆ่าเชื้อรมยา

กำจัดการกระจายของเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

LEARN MORE

บรรจุหีบห่อขนย้าย

การป้องกันความเสียหายสินค้าของลูกค้าก่อนการส่งออก เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนเดิม

LEARN MORE

จัดเก็บสินค้า

จัดเก็บสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า มีโกดังและสถานที่เก็บสินค้าของลูกค้า

LEARN MORE
BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2009 เป็นบริษัทของคนไทย ทำงานอย่างมืออาชีพจริงที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง อยู่ภายใต้วัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งมีความเข้าใจ และ ความรู้สึกทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ทำงานทางด้านส่งออกและนำเข้าโดยตรง

VDO BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS
OUR CUSTOMERS
Array
Array
Array
 

Your enquiry, our service
Call Now : 02-482-1184

BULLET INTERNATIONAL
LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD