"บริการขนส่งระหว่างประเทศ"

BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD

บริการนำเข้าและส่งออก สินค้าจากเครือข่ายทั่วทุกมุมโลกและการทำงานผ่านทุกเส้นทาง ทั้งทางอากาศและทางทะเล

services

บริการขนส่งทางเรือ

การบริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเต็มตู้ (FCL) และการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้วยการทำงานที่เชี่ยวชาญและชำนาญ อย่างที่มีประสิทธิภาพ

LEARN MORE

บริการยืนเรื่องเดินเอกสาร

ในการส่งออกสินค้าบางประเภท ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาต หรือหนังสือรับรองสินค้านั้นๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามขั้นตอนการส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าของลูกค้า

LEARN MORE

บริการบรรจุหีบห่อขนย้าย

การป้องกันความเสียหายสินค้าของลูกค้าก่อนการส่งออก เป็นอีกหนึ่งการใส่ใจที่เราพร้อมทำเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนตอนรับจากมือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบไหน

LEARN MORE

บริการขนส่งทางอากาศ

การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่งออกและนำเข้า อย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้สินค้าของท่าน ด้วยการทำงานที่เชี่ยวชาญและชำนาญ อย่างที่มีประสิทธิภาพ กว่า 220 ประเทศ ทั่วโลก

LEARN MORE

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากร สำหรับ นำเข้า ส่งออก และบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าของท่าน เพื่อรองรับการดำเนินงาน ของกรมศุลกากร

LEARN MORE

บริการฆ่าเชื้อรมยา

นวัตกรรมนี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจที่จะกำจัดการกระจายของเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงแต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย

LEARN MORE

บริการขนส่งระหว่างประเทศทางรถ

บริการขนส่งระหว่างประเทศทางรถ เพื่อตอบสนองทางธุรกิจ และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออก และ นำเข้า ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด

LEARN MORE

บริการจัดเก็บสินค้า

การบริการจัดเก็บสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า มีโกดังและสถานที่เก็บสินค้าของลูกค้า ที่มีความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของสินค้าได้เป็นอย่างดี

LEARN MORE

Introducing Mobile Shipment Tracking

Easily track your Logistic shipments while you’re on the move.

Download our app from your phone now!

seach keyword “logistic

apple_appandroid_app

BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2009 เป็นบริษัทของคนไทย ทำงานอย่างมืออาชีพจริงที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง อยู่ภายใต้วัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งมีความเข้าใจ และ ความรู้สึกทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ทำงานทางด้านส่งออกและนำเข้าโดยตรง

VDO BULLET INTERNATIONAL LOGISTICS
OUR CUSTOMERS
 
Your enquiry, our service
Call Now : (+66) 089-495-8630

BULLET INTERNATIONAL

LOGISTICS CO.,LTD