บริการขนส่งทางอากาศ

การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่งออกและนำเข้า อย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้สินค้าของท่าน ด้วยการทำงานที่เชี่ยวชาญและชำนาญ อย่างที่มีประสิทธิภาพ กว่า 220 ประเทศ ทั่วโลก การเข้าถึงและเข้าใจในการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบริการขนส่งทางอากาศ ที่เราสามารถให้บริการท่านได้มีดังนี้

42420797 – การขนส่งสินค้าทางอากาศ Port to Port (General Cargo)
– การประสานงาน จัดการ และจัดส่ง สินค้าทางอากาศ
– การจัดส่งสินค้าประเภทอาหารสด ผัก ผลไม้
– ดำเนินการเอกสารสำคัญในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
– Shipping Clearance Export & Import

Any Destination

Import & Export

Door to Door